Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Избори за Президент и Вицепрезидент и Народно събрание 14.11.2021 г.

 

Покана за  провеждане на консултации за определяне на състава на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна  изолация,  съгласно  Закона  за  здравето,  с  подвижна избирателна  кутия (ПСИК) в  община Камено за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Покана за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК) в  община Камено за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.


Разяснителна кампания на ЦИК

Анимирани клипове за гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация, гласуване на хора с увреждания и гласуване с машина

 


Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация

 •  Заявление за ПСИК карантинирани или изолация Приложение 39ПВР НС.doc
 •  Заявление за ПСИК карантинирани или изолация Приложение 39ПВР НС.pdf
 •  
 • Информация

  Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.

  Заявление за гласуване на избиратели , поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и на народни представители на 14 ноември 2021 г.

  Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижна избирателна кутия при спазване на всички противоепидемични мерки, на адреса, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

  Заявленията за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината/кметството или кметският наместник, в периода от 1 ноември до изборния ден включително.

  Заявлението-Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г. за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация) се подава по един от следните начини:

  - саморъчно подписано от избирателя и подадено до общинският център/кметство или Център за административни услуги, от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

  - заявление, подадено на е-мейл:obshtina@kameno.bg

  - на интернет страницата на ЦИК: https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/documents

  Във всяко заявление следва да има вписан телефон и е-мейл за обратна връзка.

  попълнено заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата подадено на е-мейл: obshtina@kameno.bg;

  по факс - 05515 2480 ;

  телефони за връзка: 05515 20 03; 05515 30 08

  Гражданите могат да подават горепосочените заявления:

  в Центъра за административно обслужване на ул. „Освобождение” № 101, – дирекция АИОЧР - „Гражданска регистрация на населението“

  всеки работен ден от 08.30 до 17.15 часа