Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Местни избори 2023

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

Централна избирателна комисия

Общинска избирателна комисия Камено


ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия Камено (ОИК)  за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на състава на Секционните избирателни комисии (СИК)за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.