Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Парламентарни избори 2013

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 12 МАЙ 2013 Г.

  

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Решения

  ЗАПОВЕДИ НА КМЕТА

Заповед РД - 09 - 136 / 15. 03. 2013 г. на Кмета на община Камено за определяне на местата за обявяване на избирателни списъци за провеждане на Избори за НС на 12 май 2013 г.


Заповед РД - 09 - 137 / 15. 03. 2013 г. на Кмета на община Камено за образуване и утвръждаване на избирателните секции на територията на община Камено във връзка с провеждане на Избори за НС на 12 май 2013 г.


Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ на територията на Община Камено за произвеждане на избори за народни представители на 12.05.2013 г.


Заповед РД - 09 - 187 / 16. 04. 2013 г. на Кмета на община Камено за определяне на избирателните секции  с улеснен достъп за гласуване на територията на община Камено във връзка с провеждане на Избори за НС на 12 май 2013 г.


Заповед РД - 09 - 188 / 16. 04. 2013 г. на Кмета на община Камено за определяне на местата за разлепване на агитационни материали на регистрираните партии, коалиции и независими кандидати за участие в Избори за НС на 12 май 2013 г.


Заповед РД - 09 - 231 / 08. 05. 2013 г. на Кмета на община Камено за забрана продажбата на алкохол  и организирането и провеждането на масови мероприятия за времето от 00,00 ч. на 11. 05. до 24,00 ч.  на 12. 05. 2013 г.
СПИСЪЦИ

Избирателен списък за избори на народни представители на 12 май 2013 г.

Списък на заличените лица
ЗАЯВЛЕНИЯ

Срокове за подаване на заявления от гражданите

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място

Заявление за вписване в избирателния списък на секцията по настоящ адрес

Заявление за отстраняване на непълности или грешки в избирателния списък

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна