Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Вътрешни правила и Правилници

 

ИНСТРУКЦИЯТА ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОГРЕБЕНИЯ

 


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ, ОТЧИТАНЕ И ПРОВЕРКА НА СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, ИЗМАМИ И НЕРЕДНОСТИ В ОБЩИНА КАМЕНО


ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЛОВОДНАТА ДЕЙНОСТ И ОБЩИНСКИЯ АРХИВ В ОБЩИНА КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД КАМЕНО


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ОБЩИНА КАМЕНО 


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА КАМЕНО


ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО