Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проекто Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ, МОНУМЕНТИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ДРУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО

 

Мотиви към проекта за приемане на Правилник за изграждане на паметници, монументи паметни плочи и други на територията на Община Камено

 

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, заинтересованите лица могат в 30 дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на Общински съвет – Камено, да направят писмени предложения и да изразят становища по проекта, които могат да бъдат депозирани в Общински съвет - Камено или изпратени на електронния адрес. 

*публикувано на 02.04.2018 г.