Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Декларации по ЗПУКИ

№ по ред Име, презиме, фамилия Декларация по чл. 12, т. 1 във връзка с чл. 5 от ЗПУКИ Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ
1 Димитър Петров Петров Декларация Декларация
2 Георги Илиев Георгиев Декларация Декларация