Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАМЕНО 2014-2020