Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Програма за 6 май-Георгьовден Празник на град Камено