Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Съобщение

 

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ЕВРОПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО, ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА”

 

 

 

До

Георги Иванов Колев

с.Кръстина

(като собственик на УПИ ІV-86 в кв.22 а /част от ПИ 86 / по плана на с.Кръстина, общ. Камено)

 

 

Уведомяваме Ви, че със заповед №РД-09-598/31.05.2021 г. на кмета на община Камено е одобрена промяна на кадастрален план на с.Кръстина, състояща се в промяна на границите на  ПИ №86 и попълване на два нови имота-ПИ 177 и ПИ 178.

Заповедта е изложена в дирекция „УТЕСТК” /техническа служба/, всеки делничен ден от 8.30 до 17.15 часа.

Може да обжалвате заповедта в 14-дневен срок, от получаване на настоящото съобщение, до Административен съд – Бургас, чрез кмета на община Камено.