Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Информация за липса на захранване

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме ви, че поради планови дейности по съоръженията, смущения в електрозахранването (без електрозахранване или кратковременни прекъсвания) ще има за живеещите от:

Във връзка с реализацията на обект по реконструкция на участък от ВЛ 20kV "Калето" от дата 19.07.21 г. до дата 27 08.21 г. във времевия диапазон от 09 00ч.-16:45ч. без електрозахранване ше бъдат абонатите от с.Русокастро и с.Ливада, както и обекти в землищата на посочените населени места.

Моля да ни извините за създаденото неудобство!

Информация можете да намерите на интернет страницата ни www.evn.bg, секция Планирани изключвания, , лично в удобен за вас EVN Офис или на денонощните ни телефони:

0700 1 7777 - за обща консултация 0700 1 0007 при липса на захранване.