Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Разширяват детската градина в Черни връх

С близо 415 хиляди лева държавно финансиране ще бъде разширена детската градина в каменското село Черни връх.

В нея се обучават и възпитават деца от с. Константиново, с.Тръстиково и с. Полски извор, Община Камено. Районът през последните години се развива изключително интензивно предвид удобството от близостта на областния център, увеличава се и броят на временно и постоянно живущите в населеното място и съседните села. Броят на желаещите да се запишат деца за 2020 – 2021 г е над 36, но поради наличната леглова база ( 29 легла) е невъзможно да се удовлетвори желанието на жителите в тези населени места, става ясно от изследване на общинската администрация.

Сградата е ремонтирана, но не отговаря на всички нормативни изисквания за формиране на предучилищна група. В детската градина няма физкултурен салон и в сградата има обособени само една занималня и една спалня, което не позволява разделянето на големият брой деца в две групи, а това би облекчило образователния и възпитателния процес.

Просторният двор позволява изграждането на нов корпус към съществуващата детска градина, посредством който да бъдат обособени отделни възрастови групи. Аналогично, дворното пространство позволява да се развият и отделни функционални площадки за различните възрастови групи, съобразени с потребностите на децата от открито пространство за спорт и активна дейност. Има възможност да бъде изградена и специализирана площадка за спортна дейност и площадка по безопасност на движението.

На място днес присъстваха кметът на Камено Жельо Вардунски, председателят на Общинския съвет Радослав Балтаджиев, кметът на Черни връх Тодор Щерев.