Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Честит е празникът днес в с. Ливада!

Честит е празникът днес в с. Ливада! Жителите на селото, земеделските производители и кметът на община Камено реализираха една отдавна чакана новина - Божия храм!