Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Община Камено представи анализ на опасностите от наводнения в района на работна среща по проект Co-Prevent

                                                                                                                                

 

Община Камено представи анализ на опасностите от наводнения в района на работна среща по проект Co-Prevent

 

Между 24-26 май 2022 г. Anatoliki S.A. беше домакин на първата работна среща от изпълнението на съвместния проекта Co-Prevent в Солун. Събитието се фокусира върху постигнатия досега напредък по дейност „Анализ на опасността от наводнения и пожари с трансграничен характер в целевите райони”.

Българският партньор бе представен в срещата от зам.-кмета на Община Камено Таня Терзиева заедно с експертите Петър Неделчев и Стоян Бубалов.

Експерти от партньорските организации направиха заключение на резултатите от местните анализи, представящи интересни данни за изменението на климата и причините за природни бедствия. Експертите ще продължат работата си през следващите два месеца, за да изработят съвместен доклад и карта на опасностите от наводнения и пожари в района на Черно море.

Домакините от Anatoliki S.A. организираха три учебни посещения. Те започнаха с посещение в солунската градска гора с д-р Пери Куракли от Горско стопанство Солун, която представи техните мерки за превенция на пожари. Програмата продължи с посещение в CERTH – Център за изследвания и технологии, където партньорите научиха повече за проекта EPIPELAGIC и неговата синергия с CoPREVENT. Заключителното учебно посещение бе ръководено от Димитрис Кувас от ScientAct S.A., който консултира инвестиционните дейности на гръцкия партньор. Той показа, къде ще се инсталират станциите за наблюдение на мостовете по реките Аксиос и Галикос в община Делта.

Дейностите са част от на проект „Сътрудничество за превенция на бедствия и мониторинг на околната среда в Черноморския басейн“, BSB 802, съфинансиран по втората покана на Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г. от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

 

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Камено и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз.

Common borders. Common solutions.