Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Приключи обучението за предотвратяване и реакция при опасни ситуации в Община Камено

Приключи обучението за предотвратяване и реакция при опасни ситуации в Община Камено
 
Приключи обучението по доброволческата програма за реакция при наводнения и пожари за община Камено. 14 участници преминаха успешно 5-дневното обучение, за което получиха сертификат лично от кмета Жельо Вардунски и Деян Стоянов - началник на Втора РСПБЗН-Бургас. Показалите най-добри резултати ще бъдат включени в съвместно международно учение за предотвратяване или реакция на опасни ситуации в рамките на втория етап от проекта Co-PREVENТ, съфинансиран от Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн.
Обучението се проведе в периода 04-08.07.2022 г. в Учебната център Върли бряг към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас.
Практическите занятия за участниците включиха упражнения за реакция при пожар в сградата на Община Камено заедно с местното доброволческо формирование към Пожарната служба в града. В последния ден бяха посетени шлюзовете за изпускане на приливните води на езерото Мандра.
Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г., по която се реализира проектът, се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.
Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Камено и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз.