Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Община Камено се включва в седмицата на пожарната безопасност с информационна кампания.

Община Камено се включва в седмицата на пожарната безопасност с информационна кампания

 

Община Камено се включва в Седмицата на пожарната безопасност от 12 до 16 септември 2022 с информационна кампания „Бъди отговорен, предотврати пожар!“ В сътрудничество с експерти от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас е създадена брошура с указания за реакция при наводнения и пожари. Информационните материали ще се предоставят на гражданите от всички населени места в общината, като те ще бъдат достъпни и онлайн от уеб сайта на Община Камено в двуезичен формат – на български и английски език.

Информационната кампания е втори етап от програмата за повишаване на знанията и възможностите за реакция при опасни ситуации в рамките на проект Co-PREVENТ, съфинансиран от Програма за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн. Партньори на Община Камено в него са Регионална дирекция по горите - Истанбул, Турция, Главна дирекция „Пожарна безопасност“ към МВР на Република Молдова и АНАТОЛИКИ – Община Солун, Гърция.

В началото на лятото доброволци и служители на местната администрация преминаха през обучение в Учебен център Върли бряг към РСПБЗН-Бургас. Практическите занятия за участниците включиха овладяване на възникнал пожар в сградата на Община Камено и начини за правилна евакуация. През 2023 година Камено ще бъде домакин на съвместните обучения и срещи за размяна на добри практики с представители на всички партньори.

Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г., по която се реализира проектът, се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския инструмент за съседство и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Камено и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз.