Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Системата за ранно предупреждение от наводнения в община Камено

 

Системата за ранно предупреждение от наводнения в община Камено вече функционира

 

 

Система с датчици и камери ще следи нивата на водните басейни в община Камено. Десет точки са инсталирани и излъчват данни за притока на вода. Те са позиционирани на водосборни места по реките Айтоска, Русокастренска и Чакърлийска както и язовирите до с. Трояново и Кръстина.

Системата е свързана с тази на община Бургас и показва данни и от вече съществуващите, за да се получи обща картина при бързо покачване на водните нива. Центровете за ранно известяване на населението в двете общини ще разполагат с директен достъп до данните и своевременно алармиране.

Към момента тече конфигурацията на системата, за да се определят критичните нива за всяко водно корито и задаването на модел за хода на притока в отделните водосбори.

Датчиците за ниво и камерите са снабдени със соларни панели, а технологията и софтуерът АКВА са от последно поколение като надграждат този, функциониращ в Софийска община.

Системата за ранно предупреждение от наводнения в община Камено е изградена с европейско финансиране в рамките на проект Co-PREVENT - Партньорство за превенция на бедствия и мониторинг на околната среда в зоната на Черноморския басейн, eMS Ref No: BSB – 802. Проектът има за цел да осигури безопасност и по-добра среда за живот на хората чрез подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни, участващи в превенцията и управлението на бедствия. Дейностите обединяват институции от Турция, България, Гърция и Молдова за разработване на общи иновативни механизми за подобряване на обмена на данни и системите за трансграничен обмен на информация за околната среда и превенция в рамките на Черноморския басейн. Водещ бенефициент е Главна дирекция по горите на Истанбул, Турция в партньорство с Община Камено, ГД „Извънредни ситуации“ при Министерството на вътрешните работи на Република Молдова и организация за местно развитие Анатолоки – община Солун, Гърция.

 

Свободен достъп до част от данни в системата може да бъде получен на: https://kam.acwa.app/mapWidget