Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Провеждане на тестове на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението

 

ВАЖНО!!!

          Уважаеми жители на Община Камено,

Във връзка с приемане на дейностите по договор №5290оп-103/28.02.2023г. по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СПРО на органите на изпълнителната власт“, финансиран по ОПОС 2014-2020г. по който се доизгражда Наионалната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението общински ниво на територията на 14 области ( Варна, Бургас, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Русе, Враца, Стара Загора, Смолян, Видин, Перник, Ямбол), е необходимо да бъдат извършени функционални тестове с реално задействане.

     Провеждането на функционалните тестове ще се състои на 17.11.2023г. за времето от 11:00 до11:30ч., чрез задействане на сирените на територията на областните градове Варна, Бургас, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Плевен, Русе, Враца, Стара Загора, Смолян и в общинските центрове на тези области, като ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.