Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Започва планираното тестване на системата BG-ALERT.

 

                   

                            ВАЖНО !!!

      Уважаеми жители на Община Камено,

      Главна дирекция „Пожарна безопаснот и защина на населението“ – МВР (ГДПБЗН – МВР), в изпълнение на на договор №1983опд-34/27.09.2022г. е реализирала сисетема за клетъчно излъчване и разпространение на  съобщения за предупреждение на населението BG-ALERT.

      Разработен и публичен информационен сайт www.bg-alert.bg, където ще се визуализират изпратените съобщения от системата BG-ALERT. На сайта се съдържа също допълнителна информация за BG-ALERT, настройки за мобилни телефони, често задавани въпроси и др.

      Преди въвеждането в редовна експлоатация на BG-ALERT е необходимо да бъдат проведени тестове за техническа годност на регионален принцип в различни дни за изпращане на съобщения до мобилните устройства на крайните потребители през мрежите и оборудването на мобилните оператори. След регионалните тестове ще бъде проведен и национален тест на територията на цялата страна.

   В тази връзка ви уведомявам, че на 21.11.2023г., в часовият диапазон от 12:00 до 12:30ч. ще се тетва системата на територията на областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

  На 29.11.2023г. в часовият диапазон от 12:00 до 12:30 ч. ще бъде проведен националният тест.