Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Данък върху превозните средства за 2024г.

 

Гражданите на Община Камено вече могат да плащат данъка за автомобилите си за 2024 година.


До 30 април собствениците на моторни превозни средства могат да платят годишните си данъци с 5% отстъпка, ако цялата сума се внесе наведнъж.

Ако плащате на части, сроковете, в които трябва да се направи това са:

- Данък МПС: 30 юни - първа вноска и 31 октомври - втора вноска.

 

Погасяването на местните налози става по реда на тяхното възникване. По закон, ако имате невнесени данъци за минали години, системата отчита първо тяхното покриване.

 

ЕЛЕКТРОННО ПЛАЩАНЕ И СПРАВКА НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ