Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Услуги за ранно детско развитие в Община Камено

#slideshow-1376

 

 

МАРТ

Откриване на родителски клуб.

През месец март стартира изпълнението на дейностите по Проекта“ Услуги за ранно детско развитие в община Камено“, свързани с формирането на Родителски клуб.

В клуба ще вземат участие родители и  деца от 0 до 3 години и техните родители. Основната цел на тази дейност е изграждане на готовност у  децата за постъпване в детската градина.  

АПРИЛ

Продължава изпълнението по Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено“.

Организирано е извършването на профилактични медицински прегледи на деца, участващи в проекта. За всеки преглед е изготвена лична здравна карта на детето, така че при желание на родителите във всеки момент биха могли да се информират за здравословното състояние на децата си. Доктор Търнева с обслужва майките и децата с голяма любов и разбиране към техните проблеми.

МАЙ

Медицинските прегледи продължават и във всички населени места в община Камено.

Отбеляза се празника на буквите 24 май.

Децата и специалистите от центъра за ранно детско развитие изготвиха най – красивите венци.

 ЮНИ

Стартира първа смяна на Лятното училище.

 

Педагогът –г-жа Милка Гичева и медиаторът - Зюмбюлка Дарнакудова приеха първата смяна на Лятното училище. В него взеха участие 15 деца. Целта е да се повиши училищната готовност на децата. След приключването на Лятното училище на децата бяха връчени дипломи.

ЮЛИ

Стартира втора смяна на Лятното училище.

В него взеха участие още 15 деца. Целта е да се повиши училищната готовност на децата.

След приключването на Лятното училище на децата бяха връчени дипломи.

Беше подготвена и представена постановката „Житената питка‘‘, пред родители и деца от родителския клуб.

АВГУСТ

Дейностите по Проекта“ Услуги за ранно детско развитие в община Камено“, продължават с извършването на стоматологични прегледи. За всеки преглед е изготвена лична стоматологична карта на детето, така че при желание на родителите във всеки момент биха могли да се информират за здравословното състояние на децата си.

През този месец беше отбелязан и месецът на детското творчество. Нашите деца показаха въображение и талант при изготвянето на сувенири.

СЕПТЕМВРИ

Проект „Услуги за ранно детско развитие“

с интересни и полезни за децата   инициативи

Услугите за ранно детско развитие в община Камено се разнообразяват и разширяват в хода на изпълнение на целия проект. Инициативите се раждат както от специалистите, работещи по проекта, така и от децата, участващи в него. И тази година през месеците юни и юли се проведе лятното училище за бъдещите първокласници. Децата получиха допълнителни знания, умения и нови компетентности за много добър старт в първи клас. През месец август бе изработен стенопис на входа на детската градина в гр. Камено. Прекрасните рисувани моменти от познати приказки са подарък от специалистите на проекта с активното участие на деца и родители. С такъв отличен старт и желание за работа бе открита новата учебна година на 17.09.2018г. С песни,  танци и стихове за знанието и науката бе посрещнат първия учебен ден във всички детски градини на община Камено. Проектът „Услуги за ранно детско развитие“ ще продължи да реализира дейностите в подкрепа на деца и родители и през цялата 2019г. Нека си пожелаем успех в името на децата. 

 

 

                                                                       Ръководител на проекта: Т. Добрева

 


 

    

1 ноември 2018г. Този ден бе подготвен от специалистите по проекта с представяне на портрети на будителите и кратка биография за всеки от тях. Проведените игри с отгатване и назоваване на имената на нашите будители имаше за цел да разшири знанията на децата за стремежа на българското население в миналото да има  просвета и много знания, които ще изградят умна и образована нация. В края на игрите децата с лекота отгатваха имената на Патриарх Евтимий, Г.С.Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Захари Стоянов и много други наши будители. Тези знания ще бъдат в полза на децата и когато тръгнат в първи клас   

1 Март 2019г.    Празникът е чакан с нетърпение както  за децата, така и за   техните родители. Груповата работа беше наситена с предварителни подготвителни събития- изплитане на мартеници за поздрав към приятел и по-големи мартеници за да украсим дървото, както е по традиция, на центъра на община Камено. Желан гост на този ден е баба Марта и нейните пожелания за здраве и берекет, придружени със завързване на усукана мартеничка за ръката на всяко дете. Стаите се огласяха от пролетни песни и подготвени танци в чест на баба Марта и настъпващата пролет.

3 март 2019г. За този ден специалистите по проекта изготвиха празнична презентация, придружена с разговор беседа за да получат децата  повече знания за нашия национален празник. На видеостена имаше проектирани интерактивни игри- задачи, можеха да си видят къщата музей на Васил Левски, кораба Радецки, боевете за връх Шипка, обсадения Плевен,  град Сан Стефано и подписания мирен договор за нашата свобода. На събитието присъстваха и пенсионери  педагози, специално поканени с тяхно участие за  рецитиране на велики мисли на Васил Левски. Беше постигната високо ниво на изградена национална гордост и любов към Родината

 

Продължава изпълнението на разнообразни проектни дейности

в полза на деца и родители

 

Услугите за ранно детско развитие в община Камено непрекъснато се разнообразяват и обогатяват откъм идеи и теми  в хода на изпълнение на целия проект. Коефициентът на полезно действие определяме най- вече от желанието на родителите да участват в подготовката и изпълнението на инициативите и събитията. Така индиректно работим за повишаване на мотивацията на родителската общност за активно участие в учебно-възпитателния процес в община Камено.

През месец април бяха подготвени деца за участие в общинските празници- преглед на Лазарската песен. В общината се работи активно за популяризиране и спазване на традиции в празнуването на пролетните народни празници. В отговор на тези тенденции бяха изработени пролетни лазарски венци от специалистите на проекта и родителите като една доста ползотворна групова работа.

За да бъде отбелязан празника на светите братя Кирил и Методий през месец май бе осъществена идеята за обявяване на конкурс сред децата за най- добре оцветен портрет на братята и на буквите от азбуката. Работата по участието в конкурса се пренасяше и в семейството, като това е добър знак за активното участие в учебните процеси и на родителите

През летните месеци юни и юли отново бе организирано Лятно училище, в което се прибраха всички деца на желаещите родители с цел допълнителна подготовка за първи клас. Децата получиха възможност да се почувстват като истински ученици- присъстваха до обяд, посещаваха двора и сградата на училището, упражняваха движение по маршрут от дома до училището и други полезни умения за бъдещите първокласници.   

През месец август бе изработен стенопис „Приказни герои“ на входа на централната сграда на детската градина в гр. Камено. Разнообразни са  рисуваните герои от  познати приказки и са изготвени като   подарък от специалистите на проекта. Беше изработена и пътечка на знанието с изписани цифри и букви на алея с плочки до готовия стенопис.

С такъв добре подготвен старт и желание за  работа бе открита новата учебна година на 16.09.2019г. С подготвен концерт от песни, танци и стихове за знанието и науката бе посрещнат първия учебен ден във всички детски градини на община Камено. В детската градина в гр. Камено бе организиран и проведен в края на месец септември хепънинг „Светлината на знанието“. Децата бяха изненадани с игри за бързина и съобразителност, подреждане на пъзели с букви и цифри, сравняване и анализиране на предмети и събития. Специалистите от проекта подариха един ден на децата, изпълнен с много радост от игрите и получените награди.

 Проектът „Услуги за ранно детско развитие“ ще продължи да реализира дейностите в подкрепа на деца и родители и занапред. Да  си пожелаем успех и ползотворно изпълнение на всички планирани и допълнително възникнали идеи и инициативи.

                             

                                    

Уважаеми родители и всички заинтересовани лица,

Изпълнението на дейностите по проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено“ продължава в условия на стриктно спазване на мерките за организиране на дейностите в детските градини при действащата на този етап епидимична обстановка. Фокусът на нашата работа е насочен към децата, а тяхната безопасност, опазване на здравето им и осигуряване на защита са от първостепенно значение при осъществяване на нашата работа.

Екипът на проекта се съобразява изцяло с предписаните мерки от Националния щаб за борба с KOVID-19 и следва целта за контролирано и постепенно възобновяване на дейностите по проекта. Посещението на екипа в офиса на проекта се извършва след спазване на всички предложени мерки за ограничаване разпространението на заразата-няколко кратна дезинфекция на помещението, ползване на маски и калцуни от  екипа, влизане и излизане в помещението в подходящо за целта време. Дейностите, които ситуацията позволява да бъдат извършвани в реална обстановка, ще се реализират при съобразяване на обявените мерки. Децата от една група ще могат да посещават офиса на проекта при спазване на допустимия брой на децата и ползване на всички предпазни мерки от специалистите на проекта. Това ще се осъществява при подготвени събития, целящи  упражнения за изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения. След съобразяване с климатичните условия част от събитията ще се осъществяват на двора на детската градина. Екипът ще подготвя и насища работата си с децата под формата на игри, които осигуряват позитивна емоционална среда. Назначеният по проекта психолог оказва навременна и професионална подкрепа за деца и родители при възникнала такава необходимост като консултация по телефон и онлайн ваимодействие.

Работата в Родителския клуб, фокусиран към  деца от 0 до 3 години  и родителите им все още ще се осъществява онлайн с подготовка на теми и занимания в електронен вид. Съдържанието на темите включва указания за изграждане на елементарни хигиенни навици- отказване от памперс, ползване на гърне, миене на ръце, обличане и събличане. Предлагат се песнички и стихчета за осигуряване на много добра емоционално- позитивна среда.

                                                          Ръководител ЦРДР/Т. Добрева/Проект „Услуги за ранно детско развитие“

Продължава изпълнението на разнообразни проектни дейности

в полза на деца и родители

 

Проектът „Услуги за ранно детско развитие в община Камено“ продължава своето действие и тази календарна година. Това обстоятелство ни дава възможност още повече да  разнообразяваме и обогатяваме дейностите  откъм идеи и теми  в хода на изпълнение на целия проект. Във времето на извънредни ситуации и пандемии се налагаше  допълнително спазване на условия, наложени за  запазване здравето както на деца, така и на родители. Екипът на проекта разпредели задачите и осигури такъв темп на работа, който да отговаря на изискванията и да е съобразен с изпълнението на проектните дейности. В резултат на тази работа до този момент не е отбелязан нито един случай на отписване от проектните дейности. Отдавна преминахме границата на количествения индикатор относно брой записани деца в проекта. Отписват се само тези, които навършват години и постъпват в първи клас. Интересни и забавни са темите и идеите, реализирани в проекта. Лятното училище, посрещането на новата учебна година, деня на будителите, деня на християнското семейство, Дядо Коледа и много други празници и развлечения бяха чакани с нетърпение от всички участници. В навечерието на Коледа обявихме конкурс за изработване на коледна играчка с деца, родители и учители. Наградените групи и индивидуални участници се радваха на подаръци и „златни“ медали. Дядо Коледа пристигна и зарадва всички очакващи го с нетърпение, раздаде подаръци и поздравления.

Работата в ситуация на изолация се реализира с изработване и на много дидактични, интерактивни и други забавни игри за групите в детските градини. Това подпомага в доста голяма степен учебно възпитателния процес и дава възможност да се обогатява работата на целия педагогически екип. Родителите на децата от проекта отдавна вече знаят за дейностите и при необходимост търсят подкрепа- от психолог, от ново записване в Родителски клуб, от педагогически консултации и подкрепа. До този момент от действието на проекта не е установено от междинните отчети неспазване на допустимите разходи и дейности. Удовлетворени сме от това обстоятелство и имаме желание да продължим разнообразната и увлекателна работа с деца и родители .

       Ръководител на проекта: Т. Добрева     

 

 

 


                                                 

 

 

                                                     

                                                      

 

ПРОЕКТ „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА КАМЕНО“ ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗПЪЛНЯВА СВОИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

 

 

 

Проектът се наложи като източник на разнообразни дейности и полезни идеи,

подкрепящи детското развитие. Всеки месец се изготвя график, който е съобразен с основните празници и мероприятия, съпътстващи детския живот в детската градина и в семейството. Не бяха пропуснати дните на Васил Левски през месец февруари, посрещането на баба Марта, в което активно участие взе целия екип на проекта, подготовката на пролетните и Великденски празници, посрещането на деня на детето. Ежегодното провеждане на Лятното училище дава своите резултати откъм допълнителната подготовка  за първи клас. Децата посетиха сградата на училището, влязоха в класната стая, писаха на дъската, запознаха се с библиотеката в училище и видяха къде е тоалетната- обстоятелства най- необходими за първокласника. След това организирано посетиха закусвалнята и сами си поръчаха закуска, получиха ресто,  прибраха си всичко в раничките. Тези умения се овладяват в практиката  и затова с разрешение на родителите, екипът на проекта реализира тази дейност. В края на Лятното училище децата демонстрираха пред родителите си и умения за правилно движение по пътищата- отново силна необходимост за първи клас. Получиха свидетелство за това, че са завършили успешно това обучение. Нека пожелаем на първокласниците- „На добър час, мили деца!“

Екипът на проекта продължава да реализира разнообразни и полезни дейности за всички деца на община Камено- медицински и стоматологични прегледи, психологични консултации, Родителски клуб, тренинги и празници.

 

 

 

Проект „Услуги за ранно детско развитие“

Продължава изпълнението на разнообразни проектни дейности

в полза на деца и родители

 

Проектът „Услуги за ранно детско развитие в община Камено“ продължава своето действие и изпълнение на дейностите. Все повече   разнообразяваме и обогатяваме дейностите  откъм идеи и теми  в хода на изпълнение на целия проект. Екипът на проекта разпределя задачите и осигурява такъв темп на работа, който да отговаря на изискванията и да е съобразен с изпълнението на проектните дейности. В резултат на тази работа до този момент има голям интерес към представените и подготвени събития с деца и родители. Отдавна преминахме границата на количествения индикатор относно брой записани деца в проекта. Отписват се само тези, които навършват години и постъпват в първи клас. Посрещнахме новата учебна година през септември 2022г, деня на будителите, дядо Коледа и много други празници и развлечения, които  бяха чакани с нетърпение от всички участници. В навечерието на Коледа обявихме конкурс за изработване на коледна играчка с деца, родители и учители. Наградените групи и индивидуални участници се радваха на подаръци и „златни“ медали. Дядо Коледа пристигна и зарадва всички очакващи го с нетърпение, раздаде подаръци и поздравления.

Работата в разнообразни ситуации се реализира с изработване и на много дидактични, интерактивни и други забавни игри за групите в детските градини. Това подпомага в доста голяма степен учебно възпитателния процес и дава възможност да се обогатява работата на целия педагогически екип. Родителите на децата от проекта отдавна вече знаят за дейностите и при необходимост търсят подкрепа- от психолог, от ново записване в Родителски клуб, от педагогически консултации и подкрепа. Удовлетворени сме от това обстоятелство и имаме желание да продължим разнообразната и увлекателна работа с деца и родители      

 

 

 

                                                                       Ръководител на проекта: Т. Добрева

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020»

Проект „Услуги за ранно детско развитие в община Камено”

 

 

 

Дейностите по проект  „Услуги за ранно детско развитие в община Камено” продължават да се изпълняват с фокус върху работата с деца и родители от 0 до 7 години. Очаквани и желани са членовете на екипа в детските заведения, когато те са посетени във връзка с подготвени събития от Празничния календар на страната и общината. Подготовката и провеждането на общи колективни събития с деца и родители е отличен подход с допълнителна развиваща функция и създава условие за изграждане на родителски капацитет сред млади и бъдещи родители. Отбелязани са много празнични дати, като последните през месец май са 1 май- празника на труда, 6 май- празника на гр. Камено, 24 май- "Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост“. Децата научиха и усвоиха как се слуша химна на Република България, кой е написал химна за 24 май, изпълняваха празнична маршировка, подреждаха азбуката върху индивидуален лист, оцветяваха своята буква заедно с родителите си. С песни и стихове изработиха венци в чест на светите братя.

Екипът на проекта подготвя и следващата дейност, която се провежда всяко лято през месеците юни и юли. Готови са списъците с децата за двете смени на Лятното училище, разработена е програмата за работа с децата, организирано е храненето им и са осигурени квалифицирани специалисти за работа с тях- педагог, медиатор, социални работници, специален педагог.

Членовете на екипа на проекта подготвят и организират разнообразни мероприятия в името на децата, на тяхното здраве и развитие и на тяхната подготовка за първи клас.

 

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.004-0045„УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА КАМЕНО“

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 год., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”