Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Проект Co-PREVENT - Партньорство за превенция на бедствия и мониторинг на околната среда в зоната на Черноморския басейн, eMS Ref No: BSB – 802.

#slideshow-4000

 

Cooperation for disaster prevention and environmental monitoring in BSB

eMS Ref No: BSB – 802

 

Община Камено изпълнява проект за превенция на бедствия и мониторинг на околната среда

 

През следващите две години Община Камено ще бъде част от проекта Co-PREVENT - Партньорство за превенция на бедствия и мониторинг на околната среда в зоната на Черноморския басейн, eMS Ref No: BSB – 802. Проектът има за цел да осигури безопасност и по-добра среда за живот на хората чрез подобряване на сътрудничеството между заинтересованите страни, участващи в превенцията и управлението на бедствия. Дейностите обединяват институции от Турция, България, Гърция и Молдова, за да разработят общи иновативни механизми за подобряване на обмена на данни и системите за трансграничен обмен на информация за околната среда и ранното предупреждение в рамките на Черноморския басейн.

Проектът Co-Prevent се финансира по Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г. на Европейския съюз, приоритет 2. Насърчаване на координацията на опазването на околната среда и съвместното намаляване на морските отпадъци, СО 2.1 Подобряване на съвместния мониторинг на околната среда. Водещ бенефициент е Главна дирекция по горите на Истанбул, Турция в партньорство с Община Камено, Главен инспекторат за извънредни ситуации на Министерството на вътрешните работи на Република Молдова и Анатолоки организация за местно развитие от Гърция.

От общия бюджет на проекта - 839 154,70 евро, Община Камено ще получи 214  412,70 евро. Те ще бъдат използвани за финансиране на дейности за анализи и изготвяне на карта на опасностите от трансгранични бедствия: ситуации на горски пожари и наводнения, повишаване на местния капацитет за трансгранично ефективно реагиране при бедствия и прилагане на иновативен подход за гарантиране на устойчивост на мерките за превенция срещу бедствия в зоната на Черноморския басейн.

Община Камено ще внедри инсталации за мониторинг на нивото на водите в 10 точки и система за ранно предупреждение от наводнения, която ще подава информация 24/7.

 

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Камено и по никакъв начин не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз.

 

 

 

 


 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                             Cooperation for disaster prevention and environmental monitoring in BSB

 

eMS Ref No: BSB – 802

 

Община Камено участва в първата работна среща по международния проект Co-Prevent в Истанбул

 

Между 4-7 април 2022 г., Регионална дирекция по горите - Истанбул организира началната среща на партньорите по проект Co-Prevent. Поради ограниченията заради пандемията от COVID-19 това беше първата среща на консорциума лице в лице от началото на проекта преди четири месеца.

Повече от 20 представители на партньорските институции от Турция, България, Гърция и Молдова участваха в презентационни панели, работни срещи, дискусии и обучения на място в Регионалната дирекция по горите на Истанбул. Дейностите са част от изпълнението на проект „Сътрудничество за превенция на бедствия и мониторинг на околната среда в Черноморския басейн“, BSB 802, съфинансиран по втората покана на Съвместната оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020 г. на Европейския съюз и от участващите страни: Армения, България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Турция и Украйна.

В рамките на четири дни работните панели бяха председателствани от зам.-директора на Регионалната дирекция по горите на Истанбул - Ердал Шахан и ръководителя на проекта Икрам Челик, в присъствието на Таня Терзиева - зам. кмет на Община Камено, Василики Николето - зам. кмет на Община Делта (Гърция) и член на съвета на директорите на ANATOLICI S.A., както и експерти от партньорските организации. Участниците обсъдиха стъпките за изпълнение, отговорностите и действията за постигане на целите на проекта. Добри практики, как се предотвратяват и наблюдават горски пожари, бяха представени от водещия партньор и домакин по време на посещението в Центъра за координация на пожарите и кулата за наблюдение Sarıyer в Истанбул.

 

Тази публикация е създадена с финансовата помощ на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Камено и по никакъв начин не може да се приеме, че отразява възгледите на Европейския съюз.


    Common borders. Common solutions.