Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява. Запазена поръчка. Предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 24.03.2017 166,5 KB
Документация и образци 24.03.2017 906 KB
Обява 24.03.2017 242 KB
Протокол № 1 13.04.2017 63 KB
Съобщение до „Лечев Текс” ЕООД 16.05.2017 77,5 KB
Протокол № 2 01.06.2017 68 KB
Протокол № 3 13.06.2017 60 KB
Таблица за индивидуална оценка 13.06.2017 25,5 KB
Таблица за общена оценка 13.06.2017 24 KB
Договор 20.07.2017 265,86 KB

Краен срок за подаване на оферта: 03.04.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 10.04.2017 16:00