Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура. Предмет: „Ремонт на част от уличната мрежа в населените места и четвъртокласната пътна мрежа на територията на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 28.03.2017 117 KB
Документация и образци 28.03.2017 845,5 KB
Разяснения 21.04.2017 89,5 KB
Протокол № 1 11.05.2017 76,5 KB
Протокол № 1.1 28.06.2017 247 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 18.07.2017 74 KB
Доклад 27.07.2017 191,99 KB
Протокол № 2 27.07.2017 203,97 KB
Протокол № 3 27.07.2017 134,78 KB
Решение за класиране 27.07.2017 86,61 KB
Таблица за обобщена оценка 27.07.2017 23 KB
Таблица за индивидуална оценка 27.07.2017 26,5 KB
Договор 10.10.2017 205,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 03.05.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 03.05.2017 16:00