Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява:„Доставка на контейнери за смет тип „Бобър” и кръгли поцинковани кофи тип „Мева“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 16.05.2017 90,5 KB
Документация и образци 16.05.2017 417 KB
Обява 16.05.2017 131,5 KB
Протокол № 1 02.06.2017 90 KB
Протокол № 2 28.06.2017 73 KB
Таблица за индивидуална оценка 28.06.2017 25,5 KB
Таблица за обобщена оценка 28.06.2017 25 KB
Договор 20.07.2017 170,94 KB

Краен срок за подаване на оферта: 25.05.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 25.05.2017 16:00