Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет: „Доставка на употребяван вибрационен валяк с ремарке за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 09.06.2017 90 KB
Документация и образци 09.06.2017 652,5 KB
Протoкол № 1 05.07.2017 49,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови офети 11.07.2017 21 KB
Протoкол № 2 11.07.2017 58,5 KB
Протoкол № 3 18.07.2017 55 KB
Доклад на комисията 18.07.2017 72,5 KB
Решение за класиране 18.07.2017 108 KB
Таблица за индивидуална оценка 18.07.2017 18 KB
Таблица за обобщена оценка 18.07.2017 24,5 KB
Договор 05.09.2017 390,39 KB

Краен срок за подаване на оферта: 03.07.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 03.07.2017 16:00