Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет:“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 24.07.2017 92 KB
Документация и образци 24.07.2017 614,5 KB
Обява 24.07.2017 163,5 KB
Количествени сметки 24.07.2017 115 KB
Технически спецификации 24.07.2017 108 KB
Протокол 22.08.2017 76,5 KB
Таблица за индивидуална оценка 22.08.2017 24,5 KB
Таблица за общена оценка 22.08.2017 24 KB
Договор 10.10.2017 251,56 KB

Краен срок за подаване на оферта: 15.08.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 15.08.2017 16:00