Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично сътезание с предмет:„Предоставяне на услуги със строителна техника за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 04.09.2017 97 KB
Документация и образци 04.09.2017 560 KB
Протокол № 1 29.09.2017 53 KB
Съобщение за отваряне на цени 23.10.2017 27,5 KB
Протокол 2 27.10.2017 86 KB
Протокол 3 27.10.2017 114,5 KB
Протокол 4 09.11.2017 72 KB
Доклад на комисия 09.11.2017 111,5 KB
Решение за класиране 09.11.2017 136 KB
Таблиза за индивидуална оценка 09.11.2017 19 KB
Таблица за обобщена оценка 09.11.2017 25 KB

Краен срок за подаване на оферта: 26.09.2017 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 26.09.2017 16:00