Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с предмет: “Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация и образци 24.01.2018 618 KB
Обява 24.01.2018 198,5 KB
Разяснения 02.02.2018 85 KB
Протокол 1 13.02.2018 64,5 KB
Протокол 2 30.03.2018 84 KB
Таблица за индивидуална оценка 30.03.2018 25 KB
Таблица за обобщена оценка 30.03.2018 24 KB

Краен срок за подаване на оферта: 13.02.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 13.02.2018 16:00