Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет(ПРЕКРАТЕНА): „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Община Камено, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „СУП – Социални услуги и подпомагане” при Община Камено”; Обособена позиция № 2 - ”Доставка на хранителни продукти за нуждите на дейност „Просвета” при Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 02.02.2018 492 KB
Документация и образци 02.02.2018 1,4 MB
Решение за ПРЕКРАТЯВАНЕ 14.02.2018 442,54 KB

Краен срок за подаване на оферта: 13.03.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 13.03.2018 16:00