Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Договаряне без предварително обявление предмет: „Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх и Обособена позиция № 3 – Доставка на природен газ - метан за битовите н

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 09.03.2018 449,5 KB
Протокол 28.03.2018 106 KB

Краен срок за подаване на оферта: 19.03.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 19.03.2018 16:00