Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Пазарни консултации с : „Ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сграда на общинска администрация - Община Камено с адрес: град Камено, ул. „Освобождение” №101“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 03.07.2018 82 KB
Инвестиционен проект 03.07.2018 23 KB
Количествена сметка 03.07.2018 60 KB

Краен срок за подаване на оферта: 10.07.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 10.07.2018 17:00