Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет :„Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища на територията на Община КАМЕНО, по две обособени позиции“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 05.07.2018 196,5 KB
Методика 05.07.2018 30,58 KB
Проект на договор 05.07.2018 53,26 KB
Документация 05.07.2018 409,5 KB
Образци на документи 05.07.2018 138,45 KB
Технически спецификации 05.07.2018 32,7 KB
Документация - КОРИГИРАНА 12.07.2018 410,5 KB
Методика - КОРИГИРАНА 12.07.2018 31,88 KB
Образци на документи - КОРИГИРАНИ 12.07.2018 138,28 KB
Технически спецификации - КОРИГИРАНИ 12.07.2018 35 KB
Техническо предложение - КОРИГИРАНО 16.07.2018 23,46 KB
Разяснения 16.07.2018 162 KB
Разяснения 2 23.07.2018 154,5 KB
Разяснения 3 26.07.2018 155 KB
Протокол 1 27.11.2018 72,45 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 18.01.2019 79 KB
Протокол 2 22.02.2019 273,07 KB
Протокол 3 22.02.2019 49,35 KB
Доклад на комисията 22.02.2019 65,05 KB
Решение за класиране 22.02.2019 373,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 02.08.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 02.08.2018 16:00