Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет “Доставка на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж в гр. Камено, филиал с.Русокастро”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 09.07.2018 97,5 KB
Обява 09.07.2018 134,5 KB
Документация и образци 09.07.2018 414,5 KB
Технически спецификации 09.07.2018 304,5 KB
Ценово предложение 09.07.2018 268 KB
Протокол 18.07.2018 79,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 16.07.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 16.07.2018 16:00