Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места и общинските пътища на територията на Община КАМЕНО, по две обособени позиции:Обособена позиция 1: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици в населените места на територията на ОБЩИНА КАМЕНО“ Обособена позиция 2: „Строителни работи по полагане на пътна настилка на ОБЩИНСКATA пътна мрежа на територията на община КАМЕНО“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 18.07.2018 135 KB
Обява 18.07.2018 166 KB
Проект на договор 18.07.2018 39,6 KB
Образци 18.07.2018 82,23 KB
Указания 18.07.2018 460 KB
Протокол №1 14.08.2018 342,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 02.08.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 02.08.2018 16:00