Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет: „Доставка на контейнери и съдове за смет за нуждите на Община Камено по обособени позиции“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 19.07.2018 186 KB
Документация и образци 19.07.2018 671 KB
Технически спецификации - КОРЕКЦИЯ 27.07.2018 20,5 KB
Разяснения 30.07.2018 157 KB
Разяснения 2 31.07.2018 145,5 KB
Разяснения 3 09.08.2018 150 KB
Протокол 1 22.08.2018 58,5 KB
Протокол 2 14.09.2018 70 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 14.09.2018 21 KB
Таблица за индивидуална оценка ОП1 21.09.2018 37 KB
Таблица за индивидуална оценка ОП2 21.09.2018 37 KB
Таблица за обобщена оценка ОП1 21.09.2018 27,5 KB
Таблица за обобщена оценка ОП2 21.09.2018 36,5 KB
Протокол 3 21.09.2018 83 KB
Доклад на комисия 21.09.2018 100 KB
Решение за класиране 21.09.2018 141,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 20.08.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 20.08.2018 16:00

Обявление на АОП

                                Решение на АОП

                                EEДОП

                                Решение за изменение на АОП

                                     Информация за сключен договор

 

                                      Oбявление за приключил договор ОП1 

 

                                      Oбявление за приключил договор ОП2