Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет:“Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 14.08.2018 191,5 KB
Документация и образци 14.08.2018 463 KB
Протокол 1 20.09.2018 74,5 KB
Протокол 2 11.10.2018 101,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 11.10.2018 24,5 KB
Протокол 3 26.10.2018 67,5 KB
Доклад на комисия 26.10.2018 111,5 KB
Решение за класиране 26.10.2018 146 KB

Краен срок за подаване на оферта: 12.09.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 12.09.2018 16:00