Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Договаряне без предварително обявление с предмет : „Доставка на бетон и услуги с бетон помпа и бетоновоз помпа за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 28.08.2018 237 KB
Доклад на комисия 18.10.2018 61,5 KB
Протокол 18.10.2018 62 KB
Решение за класиране 18.10.2018 97 KB

Краен срок за подаване на оферта: 10.09.2018 14:00

Обществената поръчка е валидна до: 10.09.2018 14:00