Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет:„Доставка на ел. материали и ел. резервни части за нуждите на улично осветление на Община Камено“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 18.09.2018 132,5 KB
Обява 18.09.2018 140,5 KB
Документация и обраци 18.09.2018 498,5 KB
Разяснения 20.09.2018 80,5 KB
Протокол 09.10.2018 64,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 01.10.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 01.10.2018 16:00