Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Oткрита процедура с предмет:„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за откриване 28.09.2018 166,5 KB
Указания 28.09.2018 56,57 KB
Проекто-договор 28.09.2018 86,54 KB
ЕSPD 28.09.2018 211 KB
Технически спецификации 28.09.2018 50,95 KB
Предложение за изпълнение 28.09.2018 30,49 KB
Декларация договор 28.09.2018 21,46 KB
Декларация валидност 28.09.2018 21,47 KB
Деклрация осигуровки 28.09.2018 21,54 KB
Ценово предложение 28.09.2018 26,63 KB
Опис 28.09.2018 30,44 KB
Разяснения 11.10.2018 148 KB
Протокол 1 21.01.2019 137 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 25.03.2019 59 KB
Протокол 2 10.04.2019 197,5 KB
Протокол 3 10.04.2019 61,5 KB
Доклад на комисия 10.04.2019 264,5 KB
Решение за класиране 10.04.2019 239,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 02.11.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 02.11.2018 17:00

Проект Тръстиково 1 част 

                            Проект Тръстиково 2 част 

                            Проект Трояново 1 част 

                            Проект Трояново 2 част

                            Обявление на АОП

                            Решение на АОП

Обявление за възложена поръчка