Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет: „Реконструкция на вътрешни водопроводни мрежи в с. Трояново и с. Тръстиково, община Камено” по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Трояново”, Обособена позиция № 2: „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Тръстиково”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед за откриване 01.10.2018 168 KB
Указания 01.10.2018 62,14 KB
Опис 01.10.2018 29,51 KB
Проекто-договор 01.10.2018 104,35 KB
ЕSPD 01.10.2018 211 KB
Технически спецификации ОП1 01.10.2018 102,71 KB
Технически спецификации ОП2 01.10.2018 101,68 KB
Предложение за изпълнение ОП1 01.10.2018 29,98 KB
Предложение за изпълнение ОП2 01.10.2018 29,72 KB
Декларация договор 01.10.2018 20,92 KB
Декларация валидност 01.10.2018 19,79 KB
Деклрация осигуровки 01.10.2018 22,68 KB
Ценово предложение ОП1 01.10.2018 29,25 KB
Ценово предложение ОП2 01.10.2018 29,44 KB
КСС ОП1 01.10.2018 22,49 KB
КСС ОП2 01.10.2018 21,94 KB
Разяснения 18.10.2018 149 KB
Протокол 1 21.12.2018 113,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 07.02.2019 61 KB
Протокол 2 20.02.2019 354 KB
Протокол 3 20.02.2019 90 KB
Доклад на комисията 20.02.2019 372,5 KB
Решение за класиране 20.02.2019 319 KB

Краен срок за подаване на оферта: 02.11.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 02.11.2018 17:00

Проект Тръстиково 1 част 

                           Проект Тръстиково 2 част 

                           Проект Трояново 1 част 

                           Проект Трояново 2 част

                               Решение на АОП

                           Обявление на АОП                             

                              Обявление за възложена поръчка

                              Обявление за изменение ОП1

                              Обявление за изменение ОП2