Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Покана по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:: “Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Ремонт на читалището в с.Трояново; Обособена позиция № 2 - Ремонт на стадион в гр.Камено;“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 04.10.2018 663 KB
Протокол комисия 1 18.10.2018 75 KB

Краен срок за подаване на оферта: 10.10.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 10.10.2018 16:00