Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет: “Доставка на битова техника и оборудване за нуждите на Община Камено по обособени позиции”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 24.10.2018 122,5 KB
Обява 24.10.2018 174,5 KB
Документация и образци 24.10.2018 472 KB
Протокол 16.11.2018 88,5 KB
Решение за прекратяване на ОП1 16.11.2018 86,5 KB
Решение за прекратяване ОП4 02.01.2019 86,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 07.11.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 07.11.2018 16:00