Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Покана по реда на чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет:“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено: Ремонт на кметство в с. Полски извор“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана 01.11.2018 515,5 KB
Протокол 08.11.2018 68 KB

Краен срок за подаване на оферта: 08.11.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 08.11.2018 16:00