Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Открита процедура с предмет:„Доставка на специализиран автомобил - самосвал за нуждите на Община Камено”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 07.11.2018 171,5 KB
Документация и образци 07.11.2018 131,81 KB
Протокол 1 17.12.2018 72,5 KB
Протокол 2 07.01.2019 90,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 07.01.2019 24 KB
Протокол 3 16.01.2019 57,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 2 01.02.2019 24,5 KB
Протокол 4 04.02.2019 64 KB
Протокол 5 11.02.2019 59 KB
Протокол 6 28.02.2019 73,5 KB
Доклад на комисията 28.02.2019 106 KB
Решение за класиране 28.02.2019 147 KB

Краен срок за подаване на оферта: 12.12.2018 16:00

Обществената поръчка е валидна до: 12.12.2018 16:00