Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет:„Упражняване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проект “Реконструкция и благоустрояване на площадно пространство, заключено между ул. Освобождение, ул. Георги Кондолов и ул. Неделчо Камбов в гр. Камено

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Документация 07.05.2019 445,5 KB
Технически спецификации 07.05.2019 115,5 KB
Проекто-договор 07.05.2019 84,12 KB
Заповед 07.05.2019 165,5 KB
Образци на документи 07.05.2019 371 KB
Протокол 1 05.06.2019 92 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 24.06.2019 24,5 KB
Протокол 2 26.06.2019 137,5 KB
Решение за класиране 04.07.2019 201,5 KB
Протокол 3 04.07.2019 69 KB
Доклад на комисията 04.07.2019 140 KB

Краен срок за подаване на оферта: 28.05.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 28.05.2019 17:00