Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на работниците в Община Камено и второстепенните й разпоредители с бюджетни средства“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Обява 15.05.2019 205,5 KB
Заповед 15.05.2019 174,5 KB
Документация и образци 15.05.2019 608,5 KB
Протокол 07.06.2019 61 KB

Краен срок за подаване на оферта: 28.05.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 28.05.2019 17:00