Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Договаряне без предварително обявление с предмет:“Доставка на горива за нуждите на автомобилите и за битови нужди на Община Камено по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Русокастро; Обособена позиция № 2 – Доставка на горива за нуждите на автомобилите на Община Камено, които извършват дейност/домуват в с. Черни връх”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Покана и образци 15.05.2019 386,5 KB
Доклад на комисия 27.06.2019 87 KB
Протокол на комисия 27.06.2019 87,5 KB
Решение за класиране 27.06.2019 135,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 28.05.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 28.05.2019 17:00