Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет:„Проектиране и изграждане на две детски площадки за игра на открито в ДГ(ПРЕКРАТЕНА)

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 03.06.2019 174,5 KB
Обява 03.06.2019 253,5 KB
Документация и образци 03.06.2019 563,5 KB
Решение за прекратяване 04.06.2019 651,23 KB

Краен срок за подаване на оферта: 17.06.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 17.06.2019 17:00