Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет:„Осъществяване на строително-монтажни работи по ремонт на покрива на СУ „Христо Ботев“ , гр.Камено“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 26.06.2019 167,5 KB
Документация 26.06.2019 489,5 KB
Образци 26.06.2019 200 KB
Проект на договор 26.06.2019 49,36 KB
Технически спецификации 26.06.2019 31,5 KB
КС 26.06.2019 11,18 KB
Разяснеия 1 02.07.2019 147 KB
Протокол 1 24.07.2019 71 KB
Протокол 2 21.08.2019 126,5 KB
Съобщение за отваряне на ценови оферти 21.08.2019 24,5 KB
Решение класиране 02.09.2019 206 KB
Доклад на комисия 02.09.2019 148 KB
Протокол 3 02.09.2019 206 KB

Краен срок за подаване на оферта: 17.07.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 17.07.2019 17:00