Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Събиране на оферти с обява с предмет:“Осъществяване на специализиран превоз на деца и ученици през учебната 2019/2020 год. на територията на Община Камено“

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 08.08.2019 108,5 KB
Обява 08.08.2019 148 KB
Документация и образци 08.08.2019 427,5 KB
Протокол 26.08.2019 60,5 KB

Краен срок за подаване на оферта: 20.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 20.08.2019 17:00